روانشناسی تربیتی شناختی | تفتان

روانشناسی تربیتی شناختی

شروع

تاریخ اتمام

بازدیدها: ۱۰

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

برگزار کنندگان: انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران.
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ آذر ۱۳۹۸
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۰ دی ۱۳۹۸
تاریخ برگزاری همایش: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
سایت همایش: confedupsy.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۹۳۶۶۷۵۱۷۱۷
آدرس دبیرخانه: تهران – خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی
محل برگزاری: تهران – دانشگاه الزهرا
ایمیل: confedupsy@gmail.com

جزئیات بیشتر