فراخوان ششمین همایش ملی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران | تفتان

فراخوان ششمين همايش ملي انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران

بنام خدا فراخوان ششمين همايش ملي انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران با رويکردمباني نظري هنر متعهد در ايران معاصر   انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران در نظر دارد همچون سنوات گذشته در اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ششمين همايش ملي خود را تحت عنوان  «مباني نظري هنر متعهد در ايران معاصر

شروع

تاریخ اتمام

بازدیدها: ۲۵

بنام خدا

فراخوان ششمین همایش ملی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

با رویکردمبانی نظری هنر متعهد در ایران معاصر

 

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در نظر دارد همچون سنوات گذشته در اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ششمین همایش ملی خود را تحت عنوان  «مبانی نظری هنر متعهد در ایران معاصر » در راستای توسعه مباحث نظری هنر همسو با تحولات فرهنگی و دانش فنی کشور برگزار نماید. این همایش با ایجاد فضای تعاملی میان صاحب نظران، اساتید و محققان حوزه هنرهای تجسمی و بینا رشته ای به موضوعات مرتبط با هنر متعهد در دوره معاصر می پردازد. و در این راستا توجه به پژوهشهای علمی و میان رشته ای  در این حوزه، با بهره گیری از  روشهای نوین دانشگاهی مورد نظر خواهد بود.

با در نظر گرفتن این موضوع که هنر در ادوار مختلف تاریخ، بازتاب دهنده جریانات فکری و اندیشه های سیاسی -اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی-هنری و غیره می باشد، عامل زمان می تواند نقشی اساسی در بنیانهای فکری یک جامعه  و تغییرات منتج شده از آن ایفا  کند. تغییراتی که به تبع آن، هنر معاصر هر دوره متأثر از آن و انعکاس دهنده آن است. جامعه معاصر ایران نیز در دهه های اخیر دچار تحولات و تغییرات  بنیادی فکر، باوری، اجتماعی  و فرهنگی شده  که بنیانهای نظری هنر را دچار چالش کرده است. مفاهیم مبارزه و تغییرخواهی بنیادین در نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، دغدغه اصلی در میان قشر متفکر، روشنفکر و  جامعه ایرانی شد. پس از انقلاب نیز، در سالهای دفاع مقدس و پس از آن مسئله وفاداری به آرمانهای انقلاب  همچنان مطرح بوده و جریان هنر متعهد ایران را شکل داده است. مشخصات اصلی هنر متعهد، آرمان خواهی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، هویت مداری، بومی گرایی، استقلال طلبی، باور مداری و ارزش های والا می باشد. اینگونه هنر متعهد به صورتها و مضامین  و محتواهای مختلف به ظهور نشست و هرکسی از ظن خود یار آن شد. از این رو رویکرد هنرمتعهد چه به عنوان بازتاب دهنده تغییرخواهی، و چه به عنوان جذب مخاطب برای پیوستن به جریانات فکری و باوری یکی از مباحث قابل تأمل می باشد که این همایش بر آن متمرکز  خواهد شد.تا با ارائه به روز ترین نتایج پژوهشهای نظری و با به کارگیری روش های نوین پژوهشی به مسئله هنر متعهد ایران معاصر و مفاهیم مستخرج از آن بپردازد.

محورهای مطالعاتی ذیل در همایش هنر متعهد در ایران معاصر مورد توجه قرار دارد:

 

هنر انقلاب:

 • مفهوم و مبانی نظری هنر متعهد
 • هنرمتعهد انقلاب از سال ۱۳۵۵-۵۹
 • هنر متعهد سالهای جنگ تحمیلی(دفاع مقدس) از سال ۱۳۵۹-۱۳۶۷
 • هنر متعهد در سالهای اصلاحات
 • هنر متعهد در دهه ۸۰ و ۹۰ هـ.ش.

 

 

هویت گرایی:

 • جایگاه انسان در هنر امروز ایران
 • بومی گرایی در هنر
 • جایگاه هنرهای سنتی در هنرهای معاصر
 • دغدغه نگاه به گذشته در هنر متعهد معاصر

 

مطالعات زنان:

 • نقش و جایگاه هنرمندان معاصر زن در روند شکل گیری جریانات هنر متعد ایران

 

  محیط زیست:

 • نگاه هنرمند متعهد به محیط زیست ایران و هنر بازیافت

 

  آموزش:

 • رویکرد آموزش هنر در شناخت هنر متعهد

 

بازخوردهای جهانی:

 • مطالعه تطبیقی هنر متعهد در ایران و جهان

 

 

نکات مهم:

 • دریافت مقالات به صورت کامل می باشد. همایش از پذیرفتن چکیده مقاله معذور است.
 • پس از ثبت نام نوع مشارکت خود در همایش را لطفا مشخص کنید.
 • کلیه مقالات پذیرفته شده به صورت الکترونیکی نشر خواهد یافت و در سیویلیکا نمایه می شود. از مقالات برترداوری، دعوت به عمل می آید تا در مجله علمی تخصصی « پژوهشنامه گرافیک و نقاشی » چاپشوند.
 • مقالات پذیرفته شده در صورت پرداخت هزینه جدا ( مطابق با تعرفه به روز چاپ و نشر) در کتاب مجموعه مقالات همایش چاپ خواهد شد.

 

تاریخ های مهم:

 • ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس با مشخص شدن نوع مشارکت ( ارائه مقاله، سخنرانی، ویدئو کنفرانس، پوستر و یا شرکت به صورت مستمع) از ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸ لغایت ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
 • زمان دریافت مقالات: ۱۵ مرداد ماهلغایت ۲ بهمن ماه ۹۸
 • زمان اعلام نتیجه داوری اولیه مقالات: ۵ بهمن ماه ۹۸
 • ارسال مقالات اصلاح شده توسط نویسندگان : ۱۰ بهمن ماه ۹۸
 • اعلام نتیجه نهایی پذیرش مقالات: ۱۲ بهمن ماه ۹۸
 • زمان برگزاری همایش ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸

 

 

شرایط پذیرش مقاله:

نویسندگان محترم برای موفقیت در پذیرش مقاله ملزم به رعایت نکات زیر می باشند:

 

 • عنوانمقاله در راستای محورهای همایش بوده و بیانگر رویکرد مشخصی از همایش باشد.
 • نویسنده محترم رویکرد موضوعیتمقاله خود را مطابق با محورهای همایش طی نامه ای به دبیر علمی اعلام دارد.
 • حجم مقاله بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه باشد.
 • متن مقاله با فونت ۱۲ تایمز نیوز ارائه شود.
 • چکیدهمقاله  (فارسی و انگلیسی) می بایستی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه و دارای هدف، ضرورت، روش و نتایج کلی تحقیق باشد.
 • واژگانکلیدی: شامل ۴ تا ۵ کلمه
 • مقدمه:ضمن بیان کلیات، اهداف و ضرورت مقاله، تعریف مشخصی از موضوع ارائه دهد. سپس پرسشهای پژوهشی بیاید و فرضیه براساس پرسشهای ارائه شده، بیان گردد. در صورت نیاز، جامعه آماری و نمونه آماری ذکر شود . علاوه بر آن آوردن پیشینه پژوهش، روش تحقیق و استنتاج بحث در مقدمه الزامی است.
 • بدنهمقاله: از طبقه بندی منطقی و استدلالی برخوردار باشد و در راستای بیان مسئله و فرضیه تدوین شده باشد.
 • تصاویرو جداول: مقاله حداکثر دارای ۷  تصویر و ۳ جدول  با ذکر ماخذ و شناسه باشد.  توضیحات تصاویر و جداول در متن  با شماره ارجاع داده شود.
 • نتیجه:ارائه یافته های پژوهش و پاسخ به پرسشهای پژوهش باشد.
 • فهرست پی نوشت (ضمائم)
 • فهرستمنابع

 

دبیر برگزارکننده: سرکار خانم دکتر هدی زابلی نژاد

دبیر علمی: سرکار خانم دکتر میترا معنوی راد

دبیر اجرائی: سرکار خانم سمیه دهقان

 

کمیته سیاستگذاری همایش: خانم سیما پاک سرشت،خانم دکتر پاییزک پالوج، خانم دکتر زهرا حسین نژاد، آقای مصطفی خزائی، خانم سمیه دهقان، خانم دکتر هدی زابلی نژاد، خانم دکتر پریسا شاد قزوینی، خانم دکتر فریماه فاطمی، آقای فریدون مردانی، خانم دکتر مریم مونسی، خانم دکتر آناهیتا مقبلی

 

کمیته علمی همایش و داوری: آقای دکتر محمد مهدی اخویان (دانشگاه علم و فرهنگ)،  خانم دکترعفت السادات افضل طوسی (دانشگاه الزهرا)،  آقای دکتر نظام الدین امامی فر (دانشگاه شاهد)، آقای دکتر کاظم چلیپا(دانشگاه شاهد)،  خانم دکتر زهرا حسین نژاد (دانشگاه علم و فرهنگ)،  آقای مصطفی خزائی (دانشگاه شریعتی)، خانم لادن رضائی، خانم دکتر زهرا رهبرنیا(دانشگاه الزهرا)، آقای دکتر صمد سامانیان (دانشگاه هنر)،  آقای دکتر سید حسن سلطانی (دانشگاه هنر)،  سر کار خانم دکتر پریسا شاد  قزوینی (دانشگاه الزهرا)،  آقای دکتر جلال شباهنگی (دانشگاه تهران)، آقای دکتر حبیب الله صادقی (دانشگاه شاهد)، خانم دکتر سودابه صالحی (دانشگاه هنر)، آقای ایرج میرزا علیخانی،  خانم دکتر  فاطمه کاتب (دانشگاه الزهرا)،  خانم دکتر مریم مونسی (دانشگاه الزهرا)

 

کمیته اجرائی :

خانم ها: پینکی چادها (بخش ترجمه انگلیسی)، پاییزک پالوج (روابط عمومی انجمن)

آقایان : رضا نیکوی سمیعی (گرافیست)، فریدون مردانی (بخش جشنواره هنری)

 

مسئول امور سایت :  آقای یاشا زمان پور- خانم سمیه دهقان

 

 • زمان برگزاری همایش ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸
 • مکان: سالن شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • زمان شروع دریافت مقالات ۱۵ مرداد ماه -۱۵ آذرماه ۹۸
 • زمان اعلام مقاله های پذیرفته شده ۱ بهمن ماه ۹۸
 • مهلت پرداخت مبلغ شرکت در همایش ۱-۱۲ بهمن ماه ۹۸

 

آدرس دبیرخانه:

ایران ، تهران ، میدان شیخ بهایی ، درب شرقی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا )س(، ساختمان طراحی، طبقه دوم اتاق انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران ، صندوق پستی: ۷۷۶۴- ۱۴۱۵۵

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران :

http://www.avoa.ir

پست الکترونیک:

art.exhibition@avoa.ir

کانال تلگرام:

https://t.me/joinchat/AAAAAE7-ede51zMBxBpWSw

 

نحوه ثبت نام و ارسال مقالات از طریق سایت تخصصی همایش:

http://www.avoa.onlineartgallery.ir

 

فراخوان بخش عملی و نمایشگاهی ششمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد هنر متعهد.

 

بخش ها: پوستر-  عکاسی – هنر اجرا و ویدئو آرت  – طراحی پارچه و لباس (نقوش پارچه – طراحی لباس بصورت طراحی آناتومی در سه نمای روبرو ،پشت و پهلو )

 

عناوین :

. جایگاه انسان در هنر معاصر

. بومی گرایی و توجه به عناصر سنتی در هنر معاصر

‌چالشهای جامعه امروز ایران

 

_هنرمندان می توانند در هر بخش حداکثر تصویر ۵ اثر خود را به ایمیل انجمن  و یا بصورت حضوری و یا از طریق پست بصورت سی دی به دبیرخانه همایش ارسال کنند .

-هزینه شرکت در نمایشگاه:

ورودی نمایشگاه بعد از داوری اولیه و تایید آثار به ازای هر اثر مبلغ چهل هزار تومان میباشد، که هزینه ها بابت امور تبلیغات ،حمل و نقل آثار نمایشگاهی، و جوایز و تندیس نفرات برتر دریافت می شود. هزینه انتخاب اثر سوم و بیشتر نصف محاسبه می‌شود.

-تمامی آثار بخش های نمایشگاه بصورت دیجیتال و چاپ بر روی شاسی ارائه میگردد.

-پوسترها باید در قطع ۵۰در ۷۰ سانتی متر و بصورت عمودی یا افقی و با کیفیت ۲۰۰dpi  طراحی و ارائه شود.

-آثار بخش عکاسی و طراحی پارچه و لباس  با کیفیت رزولوشن ۲۰۰dpi ، و در قطع حداقل ۳۰در ۴۰  الی ۵۰ در ۷۰سانتی متر ارائه شود.

-فایل آثاری که از طریق ایمیل ارسال می شود باید بصورت RGB  و با فرمت jpg   غیرفشرده ارائه شوند . سایز هر فایل حداکثر ۴مگابایت باشد در غیر اینصورت حذف می شود.

-ارسال فرم مشخصات هنرمند (بصورت فایل ورد به همراه آثار )  الزامی است .

-ارتباط دبیرخانه نمایشگاه با هنرمندان شرکت کننده تنها از طریق پست الکترونیک تلفن  همراه می باشد. بنابراین ذکر نشانی ایمیل معتبر و شماره همراه فعال ضروری است.

-پس از ارزیابی آثار ( بخش عکاسی و پوستر و طراحی پارچه و لباس) در صورت انتخاب از صاحب اثر دعوت بعمل می آید تا اثر چاپی خود را در موعد مقرر به دبیرخانه تحویل دهد .

– آثار منتخب بخش هنر اجرایی و ویدئو آرت در روزهای همایش اجرا میگردد.

-به آثار راه یافته به بخش همایش، گواهی شرکت در همایش اهدا میگردد.

– به نفرات برتر هر بخش علاوه بر گواهی شرکت ،لوح برتر ,تندیس و جوایز نفیسی اهدا میگردد.

-دبیر بخش عملی و نمایشگاهی همایش : فریدون مردانی

– تقویم همایش:  مهلت ارسال آثار به ایمیل انجمن  و یا ارسال cd  و پرینت آثار : پنجم بهمن ماه ۹۸ .

-داوری اولیه : دهم بهمن ماه

زمان و مکان نمایشگاه متعاقبا اعلام میگردد.

نشانی دبیرخانه بخش عملی و دریافت cd و پرینت a4  آثارجهت داوری اولیه:

خ انقلاب . خ ابوریحان. پلاک ۱۰۵ .واحد ۲.   آموزشگاه مکعب . شماره تماس: ۶۶۴۹۷۴۱۶

آدرس ایمیل انجمن :   art.festival@avoa.ir

اطلاعات بیشتر را از طریق آیدی دبیر همایش پیگیری نمایید.

@artin_mardani

poster-98-9-11

جزئیات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *