اولین همایش قرآن و روانشناسی | تفتان

اولین همایش قرآن و روانشناسی

شروع

تاریخ اتمام

بازدیدها: 46

برگزار كنندگان: هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 آذر 1398
مهلت ارسال متن كامل مقالات: اول دی تا پایان بهمن 1398
تاريخ برگزاري همايش: اول و دوم اردیبهشت ۱۳۹۹
سايت همايش: www.qpsy.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 09037675234
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: تهران – دانشگاه تهران

جزئیات بیشتر