بازدیدها: 146

 **دروس عمومـــــــــی **

 

دانش خانواده و جمعيت                            آشنایی با مفاهیم قرآن کریم                           اخلاق(آیین زندگی)                               اندیشه اسلامی 2

 

انقلاب اسلامی                                         اندیشه اسلامی 1                 ریاضی عمومی ۱ ( مقطع کاردانی)          ریاضی عمومی 2 ( مقطع کاردانی)

 

حقوق شهروندی                                               آشنایی با دفاع مقدس                           تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی                 مبانی کامپیوتر 1