بازدیدها: 601

موسسه آموزش عالی غیر دولتی تفتان در سال 1389 بر اساس مجوز وزارت علوم وتحقیقات فناوری  تاسیس شده تا بتواند نقشی را که حوزه آموزش عالی برای توسعه پایدار و همه جانبه کشور بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله قایل است ایفا نماید. بدیهی است ماموریت محوری دراین حوزه با رعایت استاندارد های لازمه و کیفیت کار مورد توجه بوده و توسعه رشته های متنوع در مقاطع کاردانی و کارشناسی از راهکار های رسیدن به نیاز های منطقه ای بر اساس آمایش سرزمین جهت کمک به توسعه قابلیت های استان میباشد که خوشبختانه دراین زمینه موسسه آموزش عالی تفتان به اهداف خود رسیده است. این موسسه ساختمان آموزشی خود را با بیش از 10000 متر مربع زیربنا و لحاظ نمودن تجهیزات کارکاهی و سایت  کامپیوتری احداث و با در اختیار داشتن کادرعلمی قوی به کیفیت بالای آموزشی دست یافته در مجموع محیطی مناسب را برای کسب تحصیلات عالیه مهیا نموده است

taftan s1