بازدیدها: ۴۶۱

موسسه آموزش عالی غیر دولتی تفتان در سال ۱۳۸۹ بر اساس مجوز وزارت علوم وتحقیقات فناوری  تاسیس شده تا بتواند نقشی را که حوزه آموزش عالی برای توسعه پایدار و همه جانبه کشور بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله قایل است ایفا نماید. بدیهی است ماموریت محوری دراین حوزه با رعایت استاندارد های لازمه و کیفیت کار مورد توجه بوده و توسعه رشته های متنوع در مقاطع کاردانی و کارشناسی از راهکار های رسیدن به نیاز های منطقه ای بر اساس آمایش سرزمین جهت کمک به توسعه قابلیت های استان میباشد که خوشبختانه دراین زمینه موسسه آموزش عالی تفتان به اهداف خود رسیده است. این موسسه ساختمان آموزشی خود را با بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع زیربنا و لحاظ نمودن تجهیزات کارکاهی و سایت  کامپیوتری احداث و با در اختیار داشتن کادرعلمی قوی به کیفیت بالای آموزشی دست یافته در مجموع محیطی مناسب را برای کسب تحصیلات عالیه مهیا نموده است

taftan s1