بازدیدها: 83

مدیریت فرهنگی موسسه آموزش عالی تفتان وظیفه ارتقای ارزشهای اسلامی و نیز افزایش مهارت‌ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی کارآمد، در میان اعضای موسسه را بر عهده دارد. بعد فرهنگی و اجتماعیموسسه، در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی، مکمل برنامه کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی، در زمینه رسیدن به پیشرفت همزمان معنوی و مادی است.

از این رو مدیریت فرهنگی موسسه آموزش عالی تفتان، تلاش میکند با کمک دانشگاهیان فرهیخته این مجموعه، زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی را برای تمام اقشار موسسه (دانشجویان، استادان و کارمندان) فراهم کند. در این میان، دانشجویان به عنوان بزرگترین قشر موسسه و آینده‌سازان ایران اسلامی، همواره پررنگ‌ترین نقش را در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی موسسه ایفا کرده‌اند و در زمینه‌های گوناگون این حوزه افتخارآفرین بوده‌اند.

 

مدیر امور فرهنگی موسسه آموزش عالی تفتان : سرکار خانم صالحه مهنا