بازدیدها: 402

واحد آموزش موسسه به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات آموزش دانشگاه ها ، موسسات و سایر واحدهای ذیربط برای اجرای صحیح مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و همچنین انجام امور اداری دانشجویان فعالیت نموده و امور محوله را مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار می‌دهد.

این ادراه با داشتن سابقه طولانی و دارا بودن یک مدیریت، انجام وظایف محوله در رابطه با امور پذیرفته‌شدگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از جمله: برنامه‌ریزی و هماهنگی ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری، بررسی و اقدام گزارش‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان، امور معافیت تحصیلی و نظام وظیفه دانشجویان ذکور مشمول، بررسی درخواست انتقال دانشجویان موسسه‌های دیگر به موسسه ، تهیه و ارسال بخشنامه‌های آموزشی، مکاتبات لازم با واحدها و ادارات داخل موسسه، دانشگاه ها موسسه‌هات آموزش عالی، ادارات مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بیرون از موسسه و … را به عهده دارد.

 

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی موسسه تفتان: سرکار خانم سمانه خمر