بازدیدها: 403

بدين‌وسيله به اطلاع علاقمندان به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته  (اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت‌نام نموده و يا ننموده‌اند) مي‌رساند موسسه آموزش عالی تفتان برای نیمسال جدید دانشجو میپذیرد.

علاقمندان عزیز با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد اعلام شده به موسسه آموزش عالی تفتان مراجعه بفرمایید.

مدارك مورد نياز:

1- اصل و يا گواهي آخرین  مدرك پایان‌ تحصیلات

2- اصل شناسنامه و 1 برگ تصوير از تمام صفحات آن.

3- اصل كارت ملي و 1 برگ تصوير از پشت و روي آن.

4- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

5- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول برابر با اصل

6- ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه آموزش عالی تفتان  (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود).

taftan s1