بازدیدها: ۱۰

 

bakhshname 3

طبق بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۹۸/۰۶/۲۵ به شماره نامه ۲/۱۳۳۶۷۴

دانش آموختگان موسسه آموزش عالی تفتان بی تردید اعتباری مشابه دانشگاه های دولتی برخوردار بوده و مورد تائید وزارت متبوع می باشد. بر این اساس به کارگیری و جذب  دارندگان مدارک دانش آموختگی این موسسه – با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی – بلامانع است.

موسسه آموزش عالی تفتان

taftan s1