بازدیدها: ۹۴

منشور حراست موسسه آموزش عالی تفتان

باید با مردم مرتبط باشید، اطلاعات مردمی برای شما ناگزیر است، شما با همه سرویس های اطلاعاتی دنیا که بعضی شان تجهیزات وابزار خیلی پیشرفته دارند فرق دارید، رابطه خود را با مردم محکم کنید، کاری کنید که مردم با شما قربه الی الله همکاری کنند.
مهمترین وظیفه مسئولان خدمت به مردم است زیرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رسانی به مردم است.
عشق ورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظایف اصلی مسئولان نظام اسلامی است و مسئولان در برخورد با لغزشهای احتمالی مردم باید همراه با عفو و گذشت برخورد نمایند. چشم پوشی از خطا های قابل اغماض مردم را ، متفاوت از برخورد با قانون شکنان و گروه ها و باند های خاص منفعت جو وقدرت طلب بدانید، منفعت عامه مردم بر منفعت گروه های خاص مقدم است واغماض از خطاها و سودجویی های این گروه ها و باند ها ظلم و بی عدالتی است.”

حضرت آیت الله خامنه ای ( مد ظله ) مقام معظم رهبری

حراست موسسه آموزش عالی تفتان  در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی موسسه فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب ، هرگونه انحراف و تخلفی را در امور اجرائی کشف نماید و گزارش ها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.
در واقع وظیفه اصلی حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است ،چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت بیرونی و درونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدیدهای درونی و نفوذی است ، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد اولا” ” از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند.ثانیا” با تشخیص و شناخت آفت های درونی ، زمینه علاج به موقع سلامت سازمان را ایجاد کند.
بنا بر این حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی ، همواره در راستای دستیابی به دو هدف عمده زیر است :
۱- هدف کلان و راهبردی : حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیش برد اهداف سازمانی
۲- اهداف عملیاتی : همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع ، اعمال نظارت ها و اقدام های موثر برای حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان
عملکرد حراست را می توان در چهارچوب وظایف زیر خلاصه نمود:
۱- حراست و صیانت از موسسه اعم از کارکنان ، اعضای هیات علمی و دانشجویان و جلوگیی از هرگونه تعرض نسبت به آنان
۲- کشف و مقابله با توطئه دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط موسسه
۳- کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی ، امنیتی و اداری مجموعه شاغلان در موسسه و اعلام به مبادی ذی ربط
۴- اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فیزیکی ، حفاظت اسناد و مدارک و حفاظت it
۵- نظارت بر حفاظت فیزیکی موسسه و تهیه طرح های حفاظت فیزیکی
۶- صدور مجوز تردد وسائط نقلیه به محوطه موسسه

لذا شرح وظیفه حراست در چند حوزه و اداره قابل تعریف و مصوب است :

۱-حفاظت پرسنلی
۲- حفاظت و طبقه بندی اسناد و مدارک
۳- حفاظت فیزیکی
۴- حفاظت IT و الکترونیک
مدیریت حراست جهت نیل به اهداف فوق ، آماده دریافت گزارش کلیه رویداد های موسسه می باشد.

 

مدیر حراست موسسه آموزش عالی تفتان

آقای مهندس جواد قنبری