بازدیدها: ۲۱۱

تلفن:۱-۳۳۲۹۴۸۸۰-۵۴-۹۸+
نمابر:۳۳۲۹۴۸۸۲-۵۴-۹۸+

پست الکترونیکی:  info@uot-ac.ir

کد پستی:۹۸۱۶۱۵۳۸۴۶

نشانی: زاهدان-خیابان بزرگمهر جنب دانشکده علوم قرآنی

نشانی قبلی موسسه ثبت در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (زاهدان – خیابان دانشگاه – پایین تر از میدان حسابی- ساختمان شهید خیابانیان- ص.پ. ۱۶۱۳ – ۹۸۱۵۵)

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما