بازدیدها: 390

تلفن:۱-۳۳۲۹۴۸۸۰-۵۴-۹۸+
نمابر:۳۳۲۹۴۸۸۲-۵۴-۹۸+

پست الکترونیکی:  info@uot-ac.ir

کد پستی:۹۸۱۶۱۵۳۸۴۶

نشانی: زاهدان-خیابان بزرگمهر جنب دانشکده علوم قرآنی

نشانی قبلی موسسه ثبت در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (زاهدان – خیابان دانشگاه – پایین تر از میدان حسابی- ساختمان شهید خیابانیان- ص.پ. 1613 – 98155)

[contact-form-7 id=”5″ title=”فرم تماس”]