or log in to view this course.

بازدیدها: 118

از آنجایی که مفاهیم زبان تخصصی در زمینه اصول مدیریت بسیار گسترده و وسیع است، هدف از ارائه این آموزش، تقویت و ارتقای مهارت زبان تخصصی فراگیران، صرفا در حوزه تخصصی رشته  مدیریت امور بانکی است.

 

با مطالعه ، مفاهیم ابتدایی مربوط به: بازاریابی، فروش، فعالیت های تحقیق و توسعه، ارتباط با مشتری و تجارت بین الملل که جز ارکان متون مدیریت امور بانکی محسوب می شوند، قابل حصول است. لازم به ذکر است این آموزش با پیش فرض آشنایی فراگیر با اصول ابتدایی مدیریت مانند: وظایف مدیریت، ساختار سازمانی، مباحث انگیزشی و… تدوین شده است.

 

به دلیل اهمیت آشنایی دانشجویان رشته های مدیریت امور بانکی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در خصوص لغات ابتدایی و کاربردی این حوزه و توانایی درک مکاتبات و متون تخصصی در این راستا، ضروری به نظر می رسد تا به واژگان مرتبط با رشته تخصصی خود تسلط داشته باشند و پس از درک واژگان در گام بعدی بتوانند با استفاده از لغات ابتدایی، متون مرتبط با رشته مدیریت امور بانکی را ترجمه نمایند.

 

بدین ترتیب جهت درک مطالب و متون تخصصی باید لغات تخصصی فراگرفته شود که در این آموزش، ابتدا به ارائه لغات تخصصی پرداخته شده است و پس از آن مطلبی جهت درک بیشتر و چگونگی کاربرد لغات آورده شده است.

 

با مطالعه این آموزش، علاوه بر آشنایی با لغات کاربردی رشته مدیریت امور بانکی، کاربران می توانند محتوای مربوط به این متون را نیز درک کرده و مهارت ترجمه آن را کسب نمایند. کسب این مهارت باعث می شود تا فراگیر علاوه بر موفقیت در آزمون های دانشگاهی، نیازهای مربوط به مکاتبات تجاری خود حتی در فضای تخصصی کسب و کار را نیز فراهم نماید.

 

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

درس یکم: مفاهیم بازاریابی

لغات و واژگان کلیدی

درک مطلب و متن مربوط به درس

جایگذاری لغات

تست نهایی

درس دوم: اصول فروش (پیش بینی فروش، قرارداد و توزیع)

لغات و واژگان کلیدی

درک مطلب و متن مربوط به درس

جایگذاری لغات

تست نهایی

درس سوم: تحقیقات بازاریابی (کانال های بازاریابی، تبلیغ، ترویج و تحقیق و توسعه)

لغات و واژگان کلیدی

درک مطلب و متن مربوط به درس

جایگذاری لغات

تست نهایی

درس چهارم: بیمه و مبانی آن

لغات و واژگان کلیدی

درک مطلب و متن مربوط به درس

جایگذاری لغات

تست نهایی

درس پنجم: تجارت بین الملل (مبانی تجارت بین الملل، صادرات و واردات)

لغات و واژگان کلیدی

درک مطلب و متن مربوط به درس

جایگذاری لغات

تست نهایی

درس ششم: رفتار مصرف کننده

لغات و واژگان کلیدی

درک مطلب و متن مربوط به درس

جایگذاری لغات

تست نهایی

درس هفتم: رضایت مشتری

لغات و واژگان کلیدی

درک مطلب و متن مربوط به درس

جایگذاری لغات

تست نهایی

درس هشتم: استراتژی کسب و کار و توسعه مزیت رقابتی

لغات و واژگان کلیدی

درک مطلب و متن مربوط به درس

جایگذاری لغات

تست نهایی