or log in to view this course.

بازدیدها: ۲۰۶

به نام خدا

برای آغاز توضیح مختصری در مورد زمان و tense در فایل پیوست آمده است.

به امید خدا در درس های بعد هر کدام را به طور جداگانه و کامل توضیح خواهم داد.

 

 

 

درس