دانشگاه تفتان در یک نگاه

  • تاریخ انتشار : 2023/04/06
  • نظرات : یک دیدگاه

مؤسسه آموزش عالی تفتان از مهر ماه ۱۳۸۸ با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه سیستان و بلوچستان………….