جشنواره سراسری کاریکاتور نفوذ

جشنواره سراسری کاریکاتور نفوذ در موسسه آموزش عالی تفتان

با همکاری حوضه هنری انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان