در باره ما

مؤسسه آموزش عالی تفتان از مهر ماه ۱۳۸۸ با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه سیستان و بلوچستان………….