موسسه آموزش عالی تفتان جهت رفاه حال دانشجویان گرامی برگزاری کلاسها خارج از وقت اداری و آخر  هفته ها می باشد.

برگزاری دوره های آزاد تخصصی و کارگاهی

مهندسی ، مدیریت ، زبان انگلیسی ، حسابداری و کامپیوتر

برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت

موسسه آموزش عالی تفتان

taftan s1