امتحانات دروس خودخوان

امتحانات دروس خودخوان

قابل توجه دانشجویان ترم آخر که در نیمسال اول ۹۹-۹۸ به صورت خودخوان اخذ واحد نموده اند.

تاریخ امتحانات دروس خودخوان پس از اعلام نمرات اولیه امتحانات پایان ترم موسسه اعلام خواهد گردید.

taftan s1