خبرهای مهم :
تاریخ امروز برابر است با  [ پنجشنبه 2 خرداد 1398 ]  
تقویم آموزشی   نسخه چاپی صفحه

نیم سال اول سال تحصیلی  97 - 1396
شروع کلاسها:   شنبه 25 شهریورماه 1396
پایان کلاسها:     جمعه 15 دی ماه 1396
شروع امتحانات:  شنبه 16 دی ماه 1396
پایان امتحانات:    جمعه 29 دی ماه 1396

نیم سال دوم سال تحصیلی  97 - 1396
شروع کلاسها:   شنبه 14 بهمن ماه 1396
پایان کلاسها:     جمعه 18 خردادماه 1397
شروع امتحانات:  شنبه 19 خردادماه 1397
پایان امتحانات:   جمعه   1 تیرماه 1397


ترم تابستان 1397 
شروع کلاسها:   شنبه 16 تیرماه 1397
پایان کلاسها:     جمعه 9 شهریور ماه 1397
شروع امتحانات:  شنبه 10 شهریور ماه 1397
پایان امتحانات:    جمعه 16 شهریور ماه 1397

viagra coupon code new prescription coupon prescription discounts cards
free cialis coupon crmsociety.com prescription drugs coupons
cephalexin side effects in babies cephalexin dosage for cats cephalexin dosage for cats
naltrexone 4.5 mg tymejczyk.com naltrexone dosage for alcoholism
ldn and depression go what is an ldn
drinking while on naltrexone naltrexone in alcohol dependence naltrexone capsules
naltrexone uk read vivitrol drug