خبرهای مهم :
تاریخ امروز برابر است با  [ پنجشنبه 2 خرداد 1398 ]  
کارشناسي ناپيوسته مترجمي زبان انگليسي   نسخه چاپی صفحه
تعریف و هدف:
این رشته با توجه به نیاز فراوان و روز افزون جامعه به وجود مترجمان توانا و زبردست در زمینه های فرهنگی، ادبی و علوم انسانی و در تکمیل دوره کاردانی مترجمی زبان انگلیسی و با در نظر گرفتن اهداف زیر تنظیم شده است:
الف - تکمیل و تعمیق مهارتهای چهارگانه اصلی و دوگانه فرعی (شنیدار، گفتار، خواندن، نوشتن، دستور و ارگان) به منظور تسلط به زبان انگلیسی.
ب- آشنایی با فنون ترجمه، تمرین کافی در زمینه ترجمه و کسب مهارت لازم
سیلابس کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
false negative chlamydia test phuckedporn.com transmitted diseases
bdsm gay boy sex stories site free sex stories with pictures
women cheat husband insight.nestingen.com wife affair
pill for pregnancy termination prostudiousa.com medical abortion cost
betamethasone 0.05% mealmixer.com clomid
zovirax 800mg levaquin dapoxetine
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis dosage when link cialis dosage 10mg
aidadiva twodrunkmoms.com aidabella
kamagra prix exlim.net kamagra
voltaren voltaren retard voltaren jel
duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta duphaston
naltrexone for pain relief read naltrexone fatigue
naltrexone uk read vivitrol drug